Seznam kódů NACE

NACE klasifikace ekonomických činností

Firmy

27633594
Praha Vznik dne December 18, 2006
26979136
Vznik dne August 19, 2005
26932211
Brno Vznik dne June 21, 2004
26154170
Kladno Vznik dne February 9, 2000
25385691
Ostrava Vznik dne November 28, 1997
75151898
Praha Vznik dne January 1, 2009
25419048
Most Vznik dne June 30, 2000
00469548
Praha Vznik dne December 31, 1976
24214795
Praha Vznik dne February 6, 2012
26016885
Vznik dne November 2, 1999

Nomenklatura ekonomických činností, běžně známá jako NACE, je komplexní klasifikační systém používaný globálně ke kategorizaci ekonomických činností standardizovaným způsobem. NACE, vyvinutý Evropskou unií, slouží jako zásadní nástroj pro statistické a analytické účely, který umožňuje smysluplná srovnání a hodnocení napříč různými průmyslovými odvětvími a sektory.