Seznam kódů NACE

NACE klasifikace ekonomických činností

Firmy

00094820
Brno Vznik dne July 1, 1973
00100528
Ostrava Vznik dne January 1, 1982
00101397
Brno Vznik dne July 1, 1973
00023264
Praha Vznik dne January 1, 1972
00100544
Olomouc Vznik dne July 1, 1973
00083143
Liberec Vznik dne July 1, 1973
00078051
Plzeň Vznik dne April 1, 1991
00073482
České Budějovice Vznik dne July 1, 1980
00064386
Praha Vznik dne July 1, 1973
00400921
Brno Vznik dne December 31, 1991

Nomenklatura ekonomických činností, běžně známá jako NACE, je komplexní klasifikační systém používaný globálně ke kategorizaci ekonomických činností standardizovaným způsobem. NACE, vyvinutý Evropskou unií, slouží jako zásadní nástroj pro statistické a analytické účely, který umožňuje smysluplná srovnání a hodnocení napříč různými průmyslovými odvětvími a sektory.