Seznam kódů NACE

NACE klasifikace ekonomických činností

Firmy

00212423
Praha Vznik dne January 1, 1974
72496991
Praha Vznik dne April 1, 2011
72080043
Praha Vznik dne January 1, 2011
00007064
Praha Vznik dne April 21, 1988
75151481
Praha Vznik dne January 1, 2009
75151499
Brno Vznik dne January 1, 2009
44992785
Brno Vznik dne July 1, 1992
41197518
Praha Vznik dne January 1, 1992
00064581
Praha Vznik dne July 1, 1973
75151537
Ústí nad Labem Vznik dne January 1, 2009

Nomenklatura ekonomických činností, běžně známá jako NACE, je komplexní klasifikační systém používaný globálně ke kategorizaci ekonomických činností standardizovaným způsobem. NACE, vyvinutý Evropskou unií, slouží jako zásadní nástroj pro statistické a analytické účely, který umožňuje smysluplná srovnání a hodnocení napříč různými průmyslovými odvětvími a sektory.