Seznam kódů NACE

NACE klasifikace ekonomických činností

Firmy

27393534
Praha Vznik dne November 2, 2005
27159906
Praha Vznik dne June 22, 2004
62968335
Máslovice Vznik dne April 11, 1996
05351804
Vznik dne August 31, 2016
26129485
Praha Vznik dne November 17, 1999
25505289
Brno Vznik dne October 24, 1997
08642109
Litoměřice Vznik dne October 29, 2019
27592057
Praha Vznik dne August 24, 2006
26782081
Praha Vznik dne May 19, 2003
25319272
Brno Vznik dne December 2, 1996

Nomenklatura ekonomických činností, běžně známá jako NACE, je komplexní klasifikační systém používaný globálně ke kategorizaci ekonomických činností standardizovaným způsobem. NACE, vyvinutý Evropskou unií, slouží jako zásadní nástroj pro statistické a analytické účely, který umožňuje smysluplná srovnání a hodnocení napříč různými průmyslovými odvětvími a sektory.