Seznam kódů NACE

NACE klasifikace ekonomických činností

Firmy

27069231
Praha Vznik dne June 18, 2003
26791692
Ostrava Vznik dne December 11, 2002
29045142
Praha Vznik dne March 1, 2010
27384802
Praha Vznik dne October 12, 2005
26738902
Černošice Vznik dne December 28, 2002
26504596
Praha Vznik dne January 14, 2002
10885480
Štěnovice Vznik dne May 25, 2021
25618768
Praha Vznik dne October 24, 1997
45801851
Praha Vznik dne June 25, 1992
25054309
Praha Vznik dne May 29, 1996

Nomenklatura ekonomických činností, běžně známá jako NACE, je komplexní klasifikační systém používaný globálně ke kategorizaci ekonomických činností standardizovaným způsobem. NACE, vyvinutý Evropskou unií, slouží jako zásadní nástroj pro statistické a analytické účely, který umožňuje smysluplná srovnání a hodnocení napříč různými průmyslovými odvětvími a sektory.