Seznam kódů NACE

NACE klasifikace ekonomických činností

Firmy

68378271
Praha Vznik dne July 1, 1998
67985955
Praha Vznik dne July 1, 1998
67985963
Praha Vznik dne July 1, 1998
67985921
Praha Vznik dne July 1, 1998
68378025
Praha Vznik dne July 1, 1998
68378092
Praha Vznik dne July 1, 1998
68378068
Praha Vznik dne July 1, 1998
68378033
Praha Vznik dne July 1, 1998
67985998
Praha Vznik dne July 1, 1998
67985912
Praha Vznik dne July 1, 1998

Nomenklatura ekonomických činností, běžně známá jako NACE, je komplexní klasifikační systém používaný globálně ke kategorizaci ekonomických činností standardizovaným způsobem. NACE, vyvinutý Evropskou unií, slouží jako zásadní nástroj pro statistické a analytické účely, který umožňuje smysluplná srovnání a hodnocení napříč různými průmyslovými odvětvími a sektory.