Seznam kódů NACE

NACE klasifikace ekonomických činností

Firmy

27617793
Praha Vznik dne November 21, 2006
27572030
Praha Vznik dne July 11, 2006
27214869
Praha Vznik dne January 31, 2005
24261980
Ostrava Vznik dne September 12, 2012
24275051
Praha Vznik dne September 25, 2012
64573729
Praha Vznik dne December 4, 1995
14080672
Praha Vznik dne December 20, 2021
28447581
Praha Vznik dne August 28, 2008
27636801
Praha Vznik dne December 18, 2006
27536815
Praha Vznik dne March 31, 2008

Nomenklatura ekonomických činností, běžně známá jako NACE, je komplexní klasifikační systém používaný globálně ke kategorizaci ekonomických činností standardizovaným způsobem. NACE, vyvinutý Evropskou unií, slouží jako zásadní nástroj pro statistické a analytické účely, který umožňuje smysluplná srovnání a hodnocení napříč různými průmyslovými odvětvími a sektory.