Seznam kódů NACE

NACE klasifikace ekonomických činností

Firmy

61858684
Praha Vznik dne October 20, 1994
27582167
Praha Vznik dne July 27, 2006
26705338
Praha Vznik dne June 12, 2002
26780259
Brno Vznik dne May 7, 2003
27199789
Brno Vznik dne December 16, 2004
00553115
Praha Vznik dne October 8, 1990
40765521
Praha Vznik dne August 26, 1991
61063029
Praha Vznik dne May 23, 1996
26704153
Praha Vznik dne June 5, 2002
26454807
Praha Vznik dne June 1, 2001

Nomenklatura ekonomických činností, běžně známá jako NACE, je komplexní klasifikační systém používaný globálně ke kategorizaci ekonomických činností standardizovaným způsobem. NACE, vyvinutý Evropskou unií, slouží jako zásadní nástroj pro statistické a analytické účely, který umožňuje smysluplná srovnání a hodnocení napříč různými průmyslovými odvětvími a sektory.