Seznam kódů NACE

NACE klasifikace ekonomických činností

Firmy

25672703
Praha Vznik dne June 9, 1998
26415623
Praha Vznik dne December 4, 2000
44795084
Praha Vznik dne December 19, 1991
24265870
Praha Vznik dne September 5, 2012
62915240
Vznik dne February 23, 1995
27916693
Praha Vznik dne July 1, 2007
27472850
Pardubice Vznik dne April 1, 2005
25695215
Praha Vznik dne September 18, 1998
01487779
Praha Vznik dne March 13, 2013
25146351
Praha Vznik dne July 25, 1997

Nomenklatura ekonomických činností, běžně známá jako NACE, je komplexní klasifikační systém používaný globálně ke kategorizaci ekonomických činností standardizovaným způsobem. NACE, vyvinutý Evropskou unií, slouží jako zásadní nástroj pro statistické a analytické účely, který umožňuje smysluplná srovnání a hodnocení napříč různými průmyslovými odvětvími a sektory.