Seznam kódů NACE

NACE klasifikace ekonomických činností

Firmy

45272956
Praha Vznik dne May 1, 1992
47116617
Praha Vznik dne February 17, 1993
47115971
Praha Vznik dne December 23, 1992
63998530
Praha Vznik dne November 6, 1995
45534306
Pardubice Vznik dne April 17, 1992
25073958
Brno Vznik dne September 3, 1996
63998017
Praha Vznik dne August 31, 1995
27116913
Praha Vznik dne January 16, 2004
60197501
Praha Vznik dne June 1, 1994
28445589
Praha Vznik dne August 18, 2008

Nomenklatura ekonomických činností, běžně známá jako NACE, je komplexní klasifikační systém používaný globálně ke kategorizaci ekonomických činností standardizovaným způsobem. NACE, vyvinutý Evropskou unií, slouží jako zásadní nástroj pro statistické a analytické účely, který umožňuje smysluplná srovnání a hodnocení napříč různými průmyslovými odvětvími a sektory.