Seznam kódů NACE

NACE klasifikace ekonomických činností

Firmy

45244782
Praha Vznik dne January 1, 1992
49240901
Praha Vznik dne June 25, 1993
25672720
Praha Vznik dne June 9, 1998
29045371
Praha Vznik dne February 26, 2010
26978636
Brno Vznik dne October 1, 2005
25621351
Praha Vznik dne November 5, 1997
60192852
Praha Vznik dne December 9, 1993
47610921
Praha Vznik dne November 24, 1992
47115378
Praha Vznik dne October 13, 1992
63492555
Praha Vznik dne February 26, 1996

Nomenklatura ekonomických činností, běžně známá jako NACE, je komplexní klasifikační systém používaný globálně ke kategorizaci ekonomických činností standardizovaným způsobem. NACE, vyvinutý Evropskou unií, slouží jako zásadní nástroj pro statistické a analytické účely, který umožňuje smysluplná srovnání a hodnocení napříč různými průmyslovými odvětvími a sektory.