Seznam kódů NACE

NACE klasifikace ekonomických činností

Firmy

60193336
Praha Vznik dne December 30, 1993
64949681
Praha Vznik dne February 15, 1996
04084063
Praha Vznik dne June 1, 2015
25785435
Brno Vznik dne August 3, 1999
26174081
Praha Vznik dne May 3, 2000
04767543
Praha Vznik dne February 1, 2016
61459445
Praha Vznik dne April 18, 1994
03213595
Praha Vznik dne July 18, 2014
24738875
Praha Vznik dne September 23, 2010
25816179
Ostrava Vznik dne July 7, 1998

Nomenklatura ekonomických činností, běžně známá jako NACE, je komplexní klasifikační systém používaný globálně ke kategorizaci ekonomických činností standardizovaným způsobem. NACE, vyvinutý Evropskou unií, slouží jako zásadní nástroj pro statistické a analytické účely, který umožňuje smysluplná srovnání a hodnocení napříč různými průmyslovými odvětvími a sektory.