Seznam kódů NACE

NACE klasifikace ekonomických činností

Firmy

00027383
Praha Vznik dne January 1, 1981
45800456
Praha Vznik dne June 22, 1992
61389269
Praha Vznik dne December 12, 1994
48115908
Praha Vznik dne January 19, 1993
41693311
Praha Vznik dne August 20, 1991
49435001
Brno Vznik dne July 27, 1993
29131901
Praha Vznik dne November 21, 2012
15526372
Brno Vznik dne September 10, 1990
03998380
Praha Vznik dne April 16, 2015
26509911
Praha Vznik dne February 11, 2002

Nomenklatura ekonomických činností, běžně známá jako NACE, je komplexní klasifikační systém používaný globálně ke kategorizaci ekonomických činností standardizovaným způsobem. NACE, vyvinutý Evropskou unií, slouží jako zásadní nástroj pro statistické a analytické účely, který umožňuje smysluplná srovnání a hodnocení napříč různými průmyslovými odvětvími a sektory.