Seznam kódů NACE

NACE klasifikace ekonomických činností

Firmy

47116757
Praha Vznik dne March 10, 1993
27176657
Praha Vznik dne September 1, 2004
60457856
Praha Vznik dne September 14, 1994
60323418
Zlín Vznik dne March 8, 1994
25096796
Praha Vznik dne December 27, 1996
26504430
Praha Vznik dne January 23, 2002
25719041
Praha Vznik dne December 14, 1998
09365508
Karlovy Vary Vznik dne July 27, 2020
62525204
Praha Vznik dne March 1, 1995

Nomenklatura ekonomických činností, běžně známá jako NACE, je komplexní klasifikační systém používaný globálně ke kategorizaci ekonomických činností standardizovaným způsobem. NACE, vyvinutý Evropskou unií, slouží jako zásadní nástroj pro statistické a analytické účely, který umožňuje smysluplná srovnání a hodnocení napříč různými průmyslovými odvětvími a sektory.