Seznam kódů NACE

NACE klasifikace ekonomických činností

Firmy

47114983
Praha Vznik dne January 2, 1993
61329266
Vznik dne August 24, 1994
25194798
Říčany Vznik dne May 26, 1999
15888959
Praha Vznik dne December 21, 1990
28408306
Praha Vznik dne June 24, 2008
24254398
Praha Vznik dne August 30, 2012
25684094
Tuchoměřice Vznik dne July 29, 1998
26087961
Jihlava Vznik dne March 24, 2005
02018799
Praha Vznik dne September 21, 2018
03566307
Praha Vznik dne November 12, 2014

Nomenklatura ekonomických činností, běžně známá jako NACE, je komplexní klasifikační systém používaný globálně ke kategorizaci ekonomických činností standardizovaným způsobem. NACE, vyvinutý Evropskou unií, slouží jako zásadní nástroj pro statistické a analytické účely, který umožňuje smysluplná srovnání a hodnocení napříč různými průmyslovými odvětvími a sektory.