Seznam kódů NACE

NACE klasifikace ekonomických činností

Firmy

27163628
Praha Vznik dne June 30, 2004
45795908
Praha Vznik dne July 30, 1992
24275255
Praha Vznik dne September 26, 2012
25954997
Vznik dne July 4, 2001
17771811
Praha Vznik dne November 25, 2022
26475065
Praha Vznik dne September 3, 2001
24682705
Praha Vznik dne May 19, 2010
25006584
Liberec Vznik dne August 1, 1996
26456176
Praha Vznik dne May 29, 2001
25583778
Brno Vznik dne December 6, 1999

Nomenklatura ekonomických činností, běžně známá jako NACE, je komplexní klasifikační systém používaný globálně ke kategorizaci ekonomických činností standardizovaným způsobem. NACE, vyvinutý Evropskou unií, slouží jako zásadní nástroj pro statistické a analytické účely, který umožňuje smysluplná srovnání a hodnocení napříč různými průmyslovými odvětvími a sektory.