Seznam kódů NACE

NACE klasifikace ekonomických činností

Firmy

26177005
Praha Vznik dne May 18, 2000
43005560
Praha Vznik dne October 7, 1991
25322257
Brno Vznik dne January 1, 1997
25021915
Praha Vznik dne July 24, 1997
60733098
Brno Vznik dne January 1, 1995
13642464
Olomouc Vznik dne April 30, 1991
26823411
Olomouc Vznik dne December 17, 2003
26787971
Olomouc Vznik dne November 27, 2002
26746573
Praha Vznik dne December 18, 2002
48292516
Liberec Vznik dne June 25, 1993

Nomenklatura ekonomických činností, běžně známá jako NACE, je komplexní klasifikační systém používaný globálně ke kategorizaci ekonomických činností standardizovaným způsobem. NACE, vyvinutý Evropskou unií, slouží jako zásadní nástroj pro statistické a analytické účely, který umožňuje smysluplná srovnání a hodnocení napříč různými průmyslovými odvětvími a sektory.