Seznam kódů NACE

NACE klasifikace ekonomických činností

Firmy

25006096
Vznik dne July 8, 1996
25384201
Přerov Vznik dne November 5, 1997
27800393
Vznik dne May 31, 2007

Nomenklatura ekonomických činností, běžně známá jako NACE, je komplexní klasifikační systém používaný globálně ke kategorizaci ekonomických činností standardizovaným způsobem. NACE, vyvinutý Evropskou unií, slouží jako zásadní nástroj pro statistické a analytické účely, který umožňuje smysluplná srovnání a hodnocení napříč různými průmyslovými odvětvími a sektory.