Seznam kódů NACE

NACE klasifikace ekonomických činností

Firmy

26209578
Vznik dne November 6, 2000
15504077
Hranice Vznik dne March 19, 1991
14867494
Vznik dne March 7, 1991
26200082
Hostivice Vznik dne September 14, 2000
13692704
Vznik dne December 19, 1990
28228057
Tehovec Vznik dne February 5, 2008
13585002
Vznik dne February 1, 1991

Nomenklatura ekonomických činností, běžně známá jako NACE, je komplexní klasifikační systém používaný globálně ke kategorizaci ekonomických činností standardizovaným způsobem. NACE, vyvinutý Evropskou unií, slouží jako zásadní nástroj pro statistické a analytické účely, který umožňuje smysluplná srovnání a hodnocení napříč různými průmyslovými odvětvími a sektory.