Seznam kódů NACE

NACE klasifikace ekonomických činností

231 Výroba skla a skleněných výrobků
2311 Výroba plochého skla
2312 Tvarování a zpracování plochého skla
2313 Výroba dutého skla
2314 Výroba skleněných vláken
2319 Výroba a zpracování ostatního skla vč. technického
232 Výroba žáruvzdorných výrobků
2320 Výroba žáruvzdorných výrobků
233 Výroba stavebních výrobků z jílovitých materiálů
2331 Výroba keramických obkládaček a dlaždic
2332 Výroba pálených zdicích materiálů, tašek, dlaždic a podobných výrobků
234 Výroba ostatních porcelánových a keramických výrobků
2341 Výroba keramických a porcelánových výrobků převážně pro domácnost a ozdobných předmětů
2342 Výroba keramických sanitárních výrobků
2343 Výroba keramických izolátorů a izolačního příslušenství
2344 Výroba ostatních technických keramických výrobků
2349 Výroba ostatních keramických výrobků
235 Výroba cementu, vápna a sádry
2351 Výroba cementu
2352 Výroba vápna a sádry
236 Výroba betonových, cementových a sádrových výrobků
2361 Výroba betonových výrobků pro stavební účely
2362 Výroba sádrových výrobků pro stavební účely
2363 Výroba betonu připraveného k lití
2364 Výroba malt
2365 Výroba vláknitých cementů
2369 Výroba ostatních betonových, cementových a sádrových výrobků
237 Řezání, tvarování a konečná úprava kamenů
2370 Řezání, tvarování a konečná úprava kamenů
239 Výroba brusiv a ostatních nekovových minerálních výrobků j. n.
2391 Výroba brusiv
2399 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků j. n.

Firmy

25238078
Plzeň Vznik dne October 27, 1999
25029673
Praha Vznik dne December 17, 1997
14864576
Teplice Vznik dne October 1, 1991
28002482
Nová Role Vznik dne December 31, 2007
27892638
Praha Vznik dne May 4, 2007
25201859
Vznik dne July 25, 1996
25758691
Praha Vznik dne April 28, 1999
18600247
Beroun Vznik dne July 1, 1991
49823329
Vrdy Vznik dne September 29, 1994
45534144
Kostelec nad Orlicí Vznik dne April 9, 1992

Nomenklatura ekonomických činností, běžně známá jako NACE, je komplexní klasifikační systém používaný globálně ke kategorizaci ekonomických činností standardizovaným způsobem. NACE, vyvinutý Evropskou unií, slouží jako zásadní nástroj pro statistické a analytické účely, který umožňuje smysluplná srovnání a hodnocení napříč různými průmyslovými odvětvími a sektory.