Seznam kódů NACE

NACE klasifikace ekonomických činností

Firmy

45357366
Plzeň Vznik dne May 1, 1992
27767680
Krnov Vznik dne May 15, 2006
24240711
Vznik dne June 20, 2012
41189698
Praha Vznik dne June 30, 1991
14706725
Karlovy Vary Vznik dne March 27, 1991
45148066
Krušovice Vznik dne May 4, 1992
09720618
Přerov Vznik dne December 2, 2020
27904636
Plzeň Vznik dne May 23, 2007
26031809
Humpolec Vznik dne December 27, 2000

Nomenklatura ekonomických činností, běžně známá jako NACE, je komplexní klasifikační systém používaný globálně ke kategorizaci ekonomických činností standardizovaným způsobem. NACE, vyvinutý Evropskou unií, slouží jako zásadní nástroj pro statistické a analytické účely, který umožňuje smysluplná srovnání a hodnocení napříč různými průmyslovými odvětvími a sektory.