Seznam kódů NACE

NACE klasifikace ekonomických činností

Firmy

28483006
Hodonín Vznik dne November 3, 2008
25317911
Hodonín Vznik dne November 14, 1996
26938995
Strážnice Vznik dne September 30, 2004

Nomenklatura ekonomických činností, běžně známá jako NACE, je komplexní klasifikační systém používaný globálně ke kategorizaci ekonomických činností standardizovaným způsobem. NACE, vyvinutý Evropskou unií, slouží jako zásadní nástroj pro statistické a analytické účely, který umožňuje smysluplná srovnání a hodnocení napříč různými průmyslovými odvětvími a sektory.