Seznam kódů NACE

NACE klasifikace ekonomických činností

Firmy

49901982
Chomutov Vznik dne January 1, 1994
05979277
Vznik dne March 31, 2017
26348349
Sokolov Vznik dne August 23, 2002
28678010
Most Vznik dne October 22, 2008
28677986
Most Vznik dne October 22, 2008
27779726
Vznik dne October 11, 2006
28395581
Praha Vznik dne May 16, 2008
25883534
Olomouc Vznik dne July 25, 2001
60738766
Brno Vznik dne January 31, 1995
27828310
Ostrava Vznik dne December 21, 2007

Nomenklatura ekonomických činností, běžně známá jako NACE, je komplexní klasifikační systém používaný globálně ke kategorizaci ekonomických činností standardizovaným způsobem. NACE, vyvinutý Evropskou unií, slouží jako zásadní nástroj pro statistické a analytické účely, který umožňuje smysluplná srovnání a hodnocení napříč různými průmyslovými odvětvími a sektory.