Seznam kódů NACE

NACE klasifikace ekonomických činností

011 Pěstování plodin jiných než trvalých
0111 Pěstování obilovin (kromě rýže), luštěnin a olejnatých semen
0112 Pěstování rýže
0113 Pěstování zeleniny a melounů, kořenů a hlíz
0114 Pěstování cukrové třtiny
0115 Pěstování tabáku
0116 Pěstování přadných rostlin
0119 Pěstování ostatních plodin jiných než trvalých
012 Pěstování trvalých plodin
0121 Pěstování vinných hroznů
0122 Pěstování tropického a subtropického ovoce
0123 Pěstování citrusových plodů
0124 Pěstování jádrového a peckového ovoce
0125 Pěstování ostatního stromového a keřového ovoce a ořechů
0126 Pěstování olejnatých plodů
0127 Pěstování rostlin pro výrobu nápojů
0128 Pěstování koření, aromatických, léčivých a farmaceutických rostlin
0129 Pěstování ostatních trvalých plodin
013 Množení rostlin
0130 Množení rostlin
014 Živočišná výroba
0141 Chov mléčného skotu
0142 Chov jiného skotu
0143 Chov koní a jiných koňovitých
0144 Chov velbloudů a velbloudovitých
0145 Chov ovcí a koz
0146 Chov prasat
0147 Chov drůbeže
0149 Chov ostatních zvířat
015 Smíšené hospodářství
0150 Smíšené hospodářství
016 Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
0161 Podpůrné činnosti pro rostlinnou výrobu
0162 Podpůrné činnosti pro živočišnou výrobu
0163 Posklizňové činnosti
0164 Zpracování osiva pro účely množení
017 Lov a odchyt divokých zvířat a související činnosti
0170 Lov a odchyt divokých zvířat a související činnosti

Firmy

25981714
Litomyšl Vznik dne January 24, 2003
25637177
Vznik dne January 12, 1998
00129488
Vznik dne January 1, 1980
27460363
Kostelec nad Černými lesy Vznik dne July 1, 2006
49434179
Měřín Vznik dne July 28, 1993
46355821
Kutná Hora Vznik dne October 1, 1992
27358127
Praha Vznik dne April 24, 2008
27683435
Vznik dne April 12, 2006
47538155
Praha Vznik dne March 2, 1993
47545879
Vznik dne March 23, 1994

Nomenklatura ekonomických činností, běžně známá jako NACE, je komplexní klasifikační systém používaný globálně ke kategorizaci ekonomických činností standardizovaným způsobem. NACE, vyvinutý Evropskou unií, slouží jako zásadní nástroj pro statistické a analytické účely, který umožňuje smysluplná srovnání a hodnocení napříč různými průmyslovými odvětvími a sektory.